Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 121

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN ELLEMEET

Voorgesteld 11 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de brief van vrijdag 6 februari 2015, «Kwaliteit loont», 21 maatregelen bevat;

constaterende dat de 21 maatregelen in deze brief zich richten op verschillende spelers in het zorgveld, zoals de toezichthouders, de Minister, de zorgverzekeraars, de verzekerden en de zorgaanbieders;

overwegende dat juist de gevolgen van de voorgestelde maatregelen in relatie tot elkaar moeten worden gezien, zodat beoordeeld kan worden of deze 21 maatregelen de kwaliteit van zorg verhogen en de kosten laten dalen;

verzoekt de regering, de gevolgen van de maatregelen in samenhang zo uitgebreid mogelijk in kaart te brengen en de Kamer hierover voor april 2015 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Ellemeet