Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 120

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ELLEMEET

Voorgesteld 11 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de koopkracht van ouderen en chronisch zieken wenst te verbeteren door middel van een polis met een lager eigen risico;

constaterende dat dit nu in handen is van zorgverzekeraars en er dus geen enkele garantie is dat die polis er ook daadwerkelijk komt;

verzoekt de regering, het verplichte eigen risico af te schaffen voor ouderen en chronisch zieken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Ellemeet