Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 122

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 11 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat diversiteit en vernieuwing in het zorglandschap uiterst belangrijk zijn;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de maatregelen tot kwaliteitsversterking en kostenbeheersing recht doen aan dit uitgangspunt, en te bevorderen dat de maatregelen uit de brief «Kwaliteit loont» ertoe leiden dat de ruimte voor kleine zorgaanbieders, identiteitsgebonden zorg en nieuwe spelers behouden blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Slob

Ellemeet

Bruins Slot