Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 119

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 119 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld 11 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe zorgplannen «Kwaliteit loont» in de plaats komen van de zorgwet die in december door de Eerste Kamer werd verworpen;

van mening dat deze nieuwe plannen net zo zorgvuldig behandeld dienen te worden;

verzoekt de regering, de plannen in samenhang voor te leggen aan de Raad van State alvorens de plannen in stemming te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Leijten

Klever