13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Stand van zaken m.b.t. de reactie op het aangenomen amendement van de leden Rog en Schouten (33157, nr. 38) inzake het wetsvoorstel herziening Wet SLOA – 33558-5

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de mogelijkheid van gezondheidskundige grenswaarden voor biologische agentia – 32793-68

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Jaarverslag 2012 van de Alderstafel Eindhoven – 31936-136

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van het LAKS over de rekentoets in het voortgezet onderwijs – 31289-147

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het inspectieapport "Onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de Hogeschool Codarts" – 31288-341

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2013 – 30977-51

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging tijdens het AO discriminatie van 14 maart 2013 over onder andere: Arresten Marshall en Draempaehl, bescherming zwangere vrouwen tegen discriminatie, Positie Transgenders op de arbeidsmarkt, anoniem solliciteren op werk.nl en versnellen onderzoek naar antisemitisme – 30950-50

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie – 29628-376

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbrief verslag van een schriftelijk overleg inzake Borging continuïteit geneesmiddelen (Kamerstuk 29477, nr. 225) – 29477-239

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeken in verband met hoofdlijnendebat studiefinanciering – 24724-114

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding inspectierapport "doorlichting Stichting Exodus Den Bosch" – 24587-502

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de kennisgeving over een ontwerpbekendmakingsbesluit voor de uitgifte van kavel A7, B38 en C08 bestemd voor commerciële radio – 24095-341

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitgangspunten van het gevoerde frequentiebeleid en de achtergronden van ontstane situatie – 24095-340

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling en aanbeveling, Sociaal investeringspakket – 22112-1597

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Milieuraad op 21 maart 2013 – 21501-08-456

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 22 en 23 maart 2013 – 21501-02-1241

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 27 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Afschrift van de antwoordbrieven aan de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en Adfiz met betrekking tot de overgangstermijn aanpassing bestaande hypotheken – 2013Z06207

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 28 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief van AbvaKaboFNV met betrekking tot een ultimatum in de thuiszorg – 2013Z06328

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 28 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brieven van een burger m.b.t. de hondenbelasting – 2013Z06511

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 2 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de reactie op de brief van KWF Kankerbestrijding over het CVZ rapport Geneeskundige GGZ – 2013Z06521

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op de brief van huisartsenpraktijk Perquin inzake de AGB-code voor waarnemend huisartsen – 2013Z06527

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Onderwijstijdverlenging – 2013Z06560

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 2 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief" – 2013Z06775

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 4 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 20 tot en met 22 februari 2013 – 2013Z06819

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 4 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met een halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen – 2013Z07003

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 8 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Verdrag

Briefwisseling houdende een verdrag betreffende toestemming tot overvlucht tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Caracas, 4 juli 2012 – 33604-(R2003)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig

Verslag van de conferentie van Griffiers van parlementen van de EU op 10 en 11 februari 2013 vond in Nicosia, Cyprus – 30180-19

griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Parlementair onderzoeksrapport

Rapport van het Parlementair onderzoek "Huizenprijzen" – 33194-2

voorzitter van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, K. Verhoeven – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven