Publicaties over dossier 33157

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake de toezegging eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 33157, nr. R Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs); Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake de verplichte eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 33157, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. AMvB Download icon PDF (33 kB)

  Besluit van 9 april 2019 tot wijziging van het Toetsbesluit PO in verband met het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatsblad 2019, 151 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de planning van de afname van de centrale eindtoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 33157, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Eindtoets basisonderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 33157, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs); Brief inzake planning afname Centrale Eindtoets in 2017 en 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 33157, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. AMvB Download icon PDF (28 kB)

  Besluit van 21 december 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2016 Staatsblad 2016, 32 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs); Brief inzake openstaande toezegging in het kader van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs om nadere gesprekken te voeren om te bezien hoe de plaatsingsprocedure kan worden vormgegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33157, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs); Brief inzake Plan van aanpak Engels en verkenning curriculum funderend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33157, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. AMvB Download icon PDF (118 kB)

  Toetsbesluit PO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2014 Staatsblad 2014, 209 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap