Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333558 nr. 5

33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..))

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2013

Woensdag 27 maart jl. hebben de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een technische briefing gehad over het wetsvoorstel herziening Wet SLOA. De leden willen geïnformeerd worden over de gevolgen van het aangenomen amendement van de leden Rog en Schouten (Kamerstuk 33 157, nr. 38) voor het wetsvoorstel herziening Wet SLOA. Door het amendement mogen onder voorwaarden ook andere eindtoetsen dan die van het CITO worden gebruikt door scholen.

Om recht te doen aan het amendement van de leden Rog en Schouten wordt de grootste zorgvuldigheid betracht bij de nadere uitwerking ervan. Dat vergt enige tijd. In de loop van volgende week kunt u mijn inhoudelijke reactie tegemoet zien.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker