33 194 Parlementair onderzoek «Huizenprijzen»

Nr. 2 BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE HUIZENPRIJZEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2013

De tijdelijke commissie Huizenprijzen biedt u hierbij het eindrapport aan van het parlementair onderzoek naar de kosten en prijzen van woningen, dat zij op grond van de haar op 13 maart 2012 gegeven opdracht (33 194, nr. 1) heeft uitgevoerd. Het eindrapport heeft de titel «Kosten Koper – Een reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen.»

De onderzoeken die in opdracht van de tijdelijke commissie Huizenprijzen zijn uitgevoerd door RIGO Research en Advies, Brink Groep en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), zijn als bijlage bij deze aanbiedingsbrief gevoegd.1 Het betreffen de volgende onderzoeken: «Meta-analyse van bestaand onderzoek»; «Verdiepingsonderzoek invloed veranderde invloed, locatie, kwaliteit en regelgeving op grondproductiekosten»» Verdiepingsonderzoek invloed veranderde regelgeving op bouw- en stichtingskosten van woningen»; en «Woningprijzen: bepalende factoren en actoren. Een overzicht van bevindingen uit studies van het PBL».»

De voorzitter van de commissie, Verhoeven

De griffier van de commissie, Van der Leeden

Van links naar rechts de leden van de tijdelijke commissie Huizenprijzen: R.W. Knops, V.A. Groot, K. Verhoeven (voorzitter) en B.G. de Boer.

Van links naar rechts de leden van de tijdelijke commissie Huizenprijzen: R.W. Knops, V.A. Groot, K. Verhoeven (voorzitter) en B.G. de Boer.

Van links naar rechts de staf van de tijdelijke commissie Huizenprijzen: L.K. Middelhoven, B. van Leeuwen, M.J.H. Balster, J. Thomassen, M.J. van der Leeden. Op de voorgrond de leden van de commissie.

Van links naar rechts de staf van de tijdelijke commissie Huizenprijzen: L.K. Middelhoven, B. van Leeuwen, M.J.H. Balster, J. Thomassen, M.J. van der Leeden. Op de voorgrond de leden van de commissie.


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Naar boven