Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 11

11 Stemmingen Pensioenonderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over pensioenonderwerpen,

te weten:

  • - de motie-Van Vliet/Klein over het toestaan van een vaste rekenrente van 4% (32043, nr. 152);

  • - de motie-Klein c.s. over het opschorten van aangekondigde kortingen mogelijk maken (32043, nr. 153);

  • - de motie-Klein/Krol over afzien van de verlaging van de opbouwpercentages (32043, nr. 154);

  • - de motie-Omtzigt over onderzoek naar terugstortingen in pensioenfondsen (32043, nr. 155);

  • - de motie-Omtzigt over een plan om de totale kosten van pensioenfondsen te reduceren (32043, nr. 156);

  • - de motie-Omtzigt over de gevolgen van de financiële transactiebelasting voor pensioenfondsen (32043, nr. 157);

  • - de motie-Vermeij/Lodders over voor 1 juli 2013 duidelijkheid geven over 2014 (32043, nr. 158);

  • - de motie-Van Weyenberg over aansluiting bij de normen "correct en niet misleidend" (32043, nr. 159).

(Zie vergadering van 5 maart 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor, zijn motie (32043, nr. 156) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Vliet/Klein (32043, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein c.s. (32043, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein/Krol (32043, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (32043, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (32043, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Lodders (32043, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (32043, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.