32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 152 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KLEIN

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat heel veel Nederlanders worden gekort op hun pensioen;

overwegende dat dit komt door een te lage dekkingsgraad;

overwegende dat door het hanteren van een vaste rekenrente van 4% de dekkingsgraden zouden voldoen en er niet gekort hoeft te worden op de pensioenen;

overwegende dat in het verleden deze rekenrente ook altijd heeft voldaan en dat het werkelijke gemiddelde rendement van pensioenfondsen aanmerkelijk hoger ligt dan 4%;

verzoekt de regering, voortaan weer een vaste rekenrente van 4% toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Klein

Naar boven