32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN KLEIN EN KROL

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies wenst te beperken door de opbouwpercentages te verlagen tot 1,75%;

constaterende dat de regering er daarbij vanuit gaat dat ondanks deze verlaging het nog steeds mogelijk is om na 40 jaar werken een pensioen op te bouwen van 70% van het middenloon;

constaterende dat het met deze huidige opbouwpercentages al bijna niet mogelijk is om op 70% van het middenloon uit te komen na 40 jaar gewerkt te hebben;

constaterende dat deze verlaging zeer nadelig uitpakt voor de jongere generaties;

constaterende dat deze kabinetsmaatregel haaks staat op het kabinetsstandpunt dat gekort dient te worden om ook het pensioen van volgende generaties betaalbaar te houden;

verzoekt de regering, af te zien van een verlaging van de opbouwpercentages,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Krol

Naar boven