32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 157 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Europese Unie een kopgroep gevormd is die de invoering van een financiële transactiebelasting voorbereidt;

van mening dat een eventuele invoering van de financiële transactiebelasting in Nederland de pensioenfondsen niet mag raken;

verzoekt de regering, de Kamer binnen twee maanden te rapporteren hoe en in welke mate zo'n belasting in Europa Nederlandse pensioenfondsen kan raken, zelfs wanneer Nederland niet meedoet,

verzoekt de regering tevens, een lijst op te stellen van voorwaarden waaraan zo'n belasting moet voldoen om pensioenfondsen niet te raken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven