Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 16

16 Stemmingen Wet overleg minderhedenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid ( 33297 ),

en over:

  • - de motie-Van Klaveren over direct stopzetten van de subsidies aan het LOM (33297, nr. 7).

(Zie vergadering van 6 maart 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (33297, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.