32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 156 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenfondsen door collectiviteit lagere kosten maken dan bij individuele polissen;

constaterende dat de uitvoeringskosten in Nederland beduidend hoger liggen dan in een aantal vergelijkbare landen en met € 243 per actieve deelnemer en pensioengerechtigde hoog zijn;

van mening dat zeker in tijden van bevriezingen en kortingen ook de kosten van pensioenfondsen zo veel mogelijk verlaagd dienen te worden;

verzoekt de regering, in overleg met de pensioenfondsen tot een plan te komen om de totale kosten van pensioenfondsen fors te reduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven