Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 17

17 Stemmingen moties Prijzen fossiele energie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie,

te weten:

  • - de motie-Van Tongeren over opstellen van een geïntegreerde besparingsagenda (31239, nr. 146);

  • - de motie-Ouwehand over energieverspilling door open winkeldeuren (31239, nr. 147);

  • - de motie-Ouwehand over onnodige verlichting van kantoren en winkels (31239, nr. 148);

  • - de motie-Ouwehand over geen openstelling van de SDE-plusregeling voor mestvergisting (31239, nr. 149);

  • - de motie-Klever over stopzetten stimuleringsmaatregelen duurzame energie (31239, nr. 150).

(Zie vergadering van 6 maart 2013.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (31239, nr. 148) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ouwehand, Van Veldhoven en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 151, was nr. 148 (31239).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (31239, nr. 146).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31239, nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (31239, nr. 151, was nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31239, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (31239, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.