32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat pensioenregelingen zeer complex zijn;

overwegende dat er veel onzekerheid bestaat over aanvullende pensioenen en dat heldere communicatie daarom van groot belang is;

verzoekt de regering, te onderzoeken of aansluiting bij de normen «correct en niet misleidend» uit de Wet op het financieel toezicht mogelijk is voor de wettelijk verplichte informatie-elementen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Naar boven