Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 10

10 Stemmingen Contouren overbruggingsmaatregelen AOW

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over contouren overbruggingsmaatregelen AOW,

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt/Krol over de vormgeving van de overbruggingsregeling (32163, nr. 24);

  • - de motie-Madlener over het terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd (32163, nr. 25);

  • - de motie-Krol/Klein over het vaststellen van de overbruggingsregeling bij formele wetgeving (32163, nr. 26);

  • - de motie-Krol/Klein over een overbruggingsregeling die door sociale partners gedragen wordt (32163, nr. 27);

  • - de motie-Omtzigt/Ulenbelt over een wetsvoorstel overbruggingsregeling vóór de zomer (32163, nr. 28);

  • - de motie-Omtzigt over onderscheid naar inkomen tussen een of twee personen (32163, nr. 29);

  • - de motie-Vermeij/Van Weyenberg over het niet intrekken van de voorschotregeling (32163, nr. 30).

(Zie vergadering van 5 maart 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. De fractie van 50PLUS is, onder verwijzing naar de motie van collega Ulenbelt en mijzelf, voor een overbruggingsregeling waarvan iedereen gebruik kan maken die redelijkerwijs niet heeft zien aankomen dat het inkomensgat met eigen middelen zou moeten worden gedicht. Een voorschotregeling zou bij een dergelijke overbruggingsregeling niet nodig moeten zijn. Mocht er echter geen deugdelijke overbruggingsregeling komen, dan kan mijn fractie zich vinden in de motie-Vermeij/Van Weijenberg. Wij zullen dus met tegenzin voor deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Krol (32163, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (32163, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol/Klein (32163, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol/Klein (32163, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Ulenbelt (32163, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (32163, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Van Weyenberg (32163, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.