32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tienduizenden mensen worden geconfronteerd met een AOW-gat;

constaterende dat de overbruggingsregeling hiervoor geen soelaas biedt;

van mening dat het onverantwoord is dat bestaande gevallen in de problemen komen en dit totaal niet getuigt van een betrouwbare overheid;

verzoekt de regering, de verhoging van de AOW-leeftijd per direct terug te draaien en de AOW-leeftijd weer op 65 te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven