32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN ULENBELT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een overbruggingsregeling van groot belang is en zorgvuldig moet worden vormgegeven;

verzoekt de regering, nog voor de zomer hiertoe een wetsvoorstel in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Ulenbelt

Naar boven