32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN KLEIN

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer kennis heeft genomen van de contouren overbruggingsregeling AOW;

overwegende dat mensen, na reeds volledig aan de opbouw te hebben bijgedragen, kunnen worden geconfronteerd met een inkomensgat dat kan oplopen tot twee jaar;

overwegende dat de schadepost maximaal € 33.000 kan bedragen en dat deze, op grond van de huidige contouren overbruggingsregeling, niet bij elkaar te sparen is;

constaterende dat een overbruggingsregeling uitgaande van deze contouren tot een maatschappelijk ongewenst resultaat zal leiden;

verzoekt de regering, een overbruggingsregeling te ontwerpen die gedragen wordt door sociale partners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Klein

Naar boven