32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de inkomenstoets om in aanmerking te komen voor de regeling, hoger moet zijn voor twee fiscale partners dan de inkomenstoets voor één volwassene;

verzoekt de regering, onderscheid aan te brengen bij de wet/regeling tussen het inkomen dat twee personen moeten hebben om in aanmerking te komen en het inkomen dat één persoon dient te hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven