Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 3, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) – 33402

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 september 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) – 33403

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 september 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) – 33404

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 september 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) – 33405

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 september 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) – 33406

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 september 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) – 33407

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 september 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende voorstellen van wet

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) – 33409

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 – 33400-A

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 – 33400-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 – 33400-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 – 33400-F

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 – 33400-H

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 – 33400-I

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 – 33400-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 – 33400-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 – 33400-III

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 – 33400-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld voor het jaar 2013 – 33400-IX

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 – 33400-J

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 – 33400-V

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 – 33400-VI

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 – 33400-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 – 33400-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 – 33400-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 – 33400-XIII

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 – 33400-XII

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 – 33400-X

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 – 33400-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 18 september 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012 – 21501-02-1180

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsappreciatie Commissierapporten over het Coöperatie- en Verificatiemechanisme voor Bulgarije en Roemenië – 23987-125

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag elfde "Conference of the Parties" van het verdrag van Ramsar – 26407-66

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitfaseren waterbadmethode – 28286-589

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie Van Veldhoven en Jacobi (29684, nr. 96 ) over decentralisatie van het Waddenfonds – 29684-106

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk (31288, nr. 171) over de schaalvergroting in het hbo – 31288-315

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-De Rouwe (31288, nr. 280) over een kwaliteitscode voor raden van toezicht – 31288-316

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eenduidige definitie van zelfstandige zonder personeel (zzp'er) – 31311-91

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Misbruik van fondsen in de onderwijssector in Kenia – 33000-V-163

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling – 33000-VIII-233

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding meerjarenplan 2013–2014 en het jaarplan 2013 van de Inspectie SZW – 33000-XV-79

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Protocol van wijziging bij het Verdrag inzake de Europese groep van luchtmachten; Londen, 12 december 2011 – 33370-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën – 33400

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Homogene Groep Internationale Samenwerking 2013 (HGIS-nota 2013) – 33401

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda EU Informele Sportraad 20-21 september Nicosia (Cyprus) – 21501-27-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24-25 september 2012 – 21501-32-638

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Huidige stand van zaken inzake samenwerkingsovereenkomst HSA-NMBS – 22026-365

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling ontwikkelingsfinanciering – 22112-1465

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Verordeningen CO2-normen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen – 22112-1466

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling Europees innovatiepartnerschap (EIP) Smart Cities and Communities – 22112-1467

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot verlenging verdrag Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking – 24493-R1557–51

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Handelsverbod vossen- en chinchillabont – 28286-590

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Duurzaam Inkopen – 30196-184

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding monitor 2012 inzake Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders en het onderzoek naar de ontwikkeling van jeugdoverlast – 31268-59

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013–2016 – 31535-10

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de afdrachtvermindering onderwijs 2006–2012 – 31935-11

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie parlementaire enquête onderzoek financieel stelsel – 31980-77

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten – 32545-10

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Openstelling diplomaregister – 32587-8

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 19 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding besluiten culturele basisinfrastructuur 2013–2016 – 32820-65

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag 2de Freedom Online Conferentie in Nairobi, Kenia – 33000-V-164

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om spoedige behandeling van het wetsvoorstel – 33204-8

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiscale toezeggingen – 33400-IX-4

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Trends in beeld 2012 – 33400-VIII-4

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 19 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 22 juli 2010 – 33408-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd