21 501-27 Sportraad

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2012

Op 20 en 21 september 2012 vindt in Nicosia (Cyprus) een informele EU-bijeenkomst van sportministers plaats. Nederland wordt ambtelijk vertegenwoordigd. De vergaderstukken voor deze bijeenkomst zijn nog niet ontvangen.

Op 20 september vindt in het kader van deze informele Raad een paneldiscussie plaats over de bijdrage van sport en gezondheidsbevorderende activiteiten aan de Europese economie en de strijd tegen match fixing. De Europese Commissie is medeorganisator van deze paneldiscussies. Eurocommissaris Vassiliou zal deelnemen in het panel samen met een beperkt aantal andere genodigden. Naast de EU sportministers zijn ook vertegenwoordigers van Europese sportorganisaties, het IOC en het Europees Parlement uitgenodigd voor het bijwonen van dit deel van de bijeenkomst.

Het Voorzitterschap heeft het voornemen de informele Raad af te sluiten met conclusies. Mogelijkerwijs ook met een verklaring over de strijd tegen match fixing. Match fixing is een mondiaal probleem en kan alleen in samenwerking met andere partijen bestreden worden. Nederland is voorstander van intensivering van de operationele slagkracht en operationele Europese samenwerking op dit onderwerp – voor zover de inzetcapaciteit en het juridische raamwerk dit toelaten.

De bijeenkomst op 21 september is besloten; de sportsector en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en andere internationale organisaties zijn niet genodigd. De informele Raad zal spreken over de EU-vertegenwoordiging in het WADA (World Anti-Doping Agency)-bestuur en over ontwikkelingen in Cyprus op het terrein van sport en gezondheid. Op basis van een discussiedocument zal de Raad spreken over actief ouder worden. Dit onderwerp staat in de belangstelling in Nederland. Met interesse worden de presentaties, het discussiedocument en het debat afgewacht. Wellicht dat Nederland meer inzicht kan krijgen in het bevorderen van een actieve leefstijl bij van ouderen.

Ik wijs u erop dat over de definitieve standpuntbepaling van Nederland in de Raad nog afstemming in de ministerraad zal plaatsvinden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven