31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 171 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister-president de schaalvergroting in het onderwijs een fout noemt;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de schaalvergroting in het hbo en vervolgens aanbevelingen te doen voor schaalverkleining,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven