Publicaties over dossier 33406

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 nr. 72, item 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 35, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van wetsvoorstellen in verband met het Belastingplan 2013 c.a. (33402, 33403en33406)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 33, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) (33402); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) (33403); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) (33405) en het wetsvoorstel Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (33407)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-02-2013 2012-2013 nr. 12, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) (32717); het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) (33171); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg (33184); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2013 2012-2013 nr. 11, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet elektronische registratie notariële akten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatsblad 2012, 648 Ministerie van Financiën
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-12-2012 2012-2013 nr. 10, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) ( 33406 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-12-2012 2012-2013 nr. 24, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-12-2012 2012-2013 nr. 9, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) ( 33402 ); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) ( 33403 ) en het wetsvoorstel Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) ( 33406 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-12-2012 2012-2013 nr. 23, item 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal