32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 471 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN EIJS

Voorgesteld 11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat instemmingsrecht van groot belang is voor de verduurzamingsopgave;

overwegende dat de regering aangeeft wellicht niet aan de 70% te willen vasthouden;

verzoekt de regering, de 70% instemmingsregel bij renovaties te handhaven en te onderzoeken of niet-stemmers niet meer mee hoeven te tellen alsmede een «noodluikconstructie» te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Eijs

Naar boven