Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034252 nr. 17

34 252 Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN ZIENGS

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de prijzen van de grondbanken door de pfas-situatie op dit moment hard omhoogschieten;

overwegende dat deze situatie niet onder een normaal ondernemersrisico gerekend kan worden;

overwegende dat een ondernemer die een aanbesteding moet uitvoeren gebonden is aan de prijsafspraken en daardoor ook financieel in de knel komt;

overwegende dat deze situatie veel onduidelijkheid met zich meebrengt bij ondernemers die op dit moment een aanbesteding moeten uitvoeren;

constaterende dat het gesprek hierover aangaan met de gemeente of aanbestedende diensten erg stroef loopt en ondernemers vaak nul op het rekest krijgen;

roept de regering, op om aanbestedende diensten aan te schrijven dat zij in gesprek moeten gaan met ondernemers die aanbestedingen uitvoeren en die door de pfas-situatie financieel in knel komen door deze gemaakte prijsafspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Ziengs