29 325 Maatschappelijke Opvang

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID BERCKMOES-DUINDAM C.S.

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een grote groep mensen onnodig lang gebruik moet maken van dure maatschappelijke opvangplekken omdat de uitstroom naar zelfstandige huisvesting stagneert;

verzoekt de regering, in overleg met de VNG, gemeenten te stimuleren in hun prestatieafspraken met woningcorporaties om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berckmoes-Duindam

Otwin van Dijk

Van der Staaij

Van Vliet

Naar boven