28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 244 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bezien op welke manier en met welke financiële dekking de staatsdeelneming in KLM gelijk kan worden gesteld aan het percentage van de Fransen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven