34 203 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 10 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst of een project een helder en haalbaar doel nastreeft;

overwegende dat de overgang van de burgerregelingen betrekking heeft op alle Nederlanders;

van mening dat dit goed moet verlopen;

constaterende dat de feitelijke overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK al op 1 april 2016 plaatsvindt;

verzoekt de regering, voor deze overheveling een ICT-toets te laten doen door het BIT,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven