22 Stemmingen moties Opvang van vluchtelingen uit Syrië

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht "Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië",

te weten:

  • -de motie-Gesthuizen/Voortman over aan de UNHCR kenbaar maken dat Nederland bereid is, 5.000 Syrische vluchtelingen uit te nodigen (19637, nr. 1710);

  • -de motie-Voortman c.s. over versoepeling regels voor de toelating van Syrische vluchtelingen (19637, nr. 1711);

  • -de motie-Voortman c.s. over ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland (19637, nr. 1712);

  • -de motie-Voordewind c.s. over participeren in het tijdelijk humanitair toelatingsprogramma (19637, nr. 1714);

  • -de motie-Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum (19637, nr. 1715);

  • -de motie-Van der Staaij/Van Hijum over voorrang geven aan de meest kwetsbare en bedreigde personen (19637, nr. 1716);

  • -de motie-Schouw c.s. over het verhogen van het quotum voor hervestiging van 2014 (19637, nr. 1717);

  • -de motie-Schouw c.s. over een meer actieve rol van de regering in de Europese coördinatie van hulp aan Syrië (19637, nr. 1718).

(Zie vergadering van 12 september 2013.)

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Voortman (19637, nr. 1710).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1711).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1712).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1714).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1715).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Van Hijum (19637, nr. 1716).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (19637, nr. 1717).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (19637, nr. 1718).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven