19 Stemming motie Problemen met het alarmnummer 112

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over berichten over problemen met het alarmnummer 112,

te weten:

  • -de motie-Bontes/Klever over voorkomen dat vitale infrastructuur in buitenlandse handen valt (29628, nr. 411).

(Zie vergadering van 11 september 2013.)

In stemming komt de motie-Bontes/Klever (29628, nr. 411).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven