23 Stemmingen moties Buitenlandse financiering van moskeeën

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland,

te weten:

  • -de motie-Van Klaveren over het ontnemen van de anbi-status van islamitische organisaties (29754, nr. 234);

  • -de motie-Van Klaveren over een verbod op de buitenlandse financiering van moskeeën (29754, nr. 235).

(Zie vergadering van 12 september 2013.)

In stemming komt de motie-Van Klaveren (29754, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (29754, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven