20 Stemmingen moties Windmolens op zee

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee,

te weten:

  • -de motie-Klever c.s. over stoppen met windmolens op zee (33561, nr. 4).

(Zie vergadering van 11 september 2013.)

In stemming komt de motie-Klever c.s. (33561, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven