24 Stemmingen moties Sluiting van de islamitische school Ibn Ghaldoun

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de sluiting van de islamitische school Ibn Ghaldoun,

te weten:

  • -de motie-Rog over het instellen van een commissie van deskundigen (31289, nr. 169);

  • -de motie-Beertema over het intrekken van onderwijslicenties van alle islamitische scholen (31289, nr. 170);

  • -de motie-Beertema over financiering van scholen door partijen in OIC-landen (31289, nr. 171);

  • -de motie-Beertema over misbruik van artikel 23 van de Grondwet (31289, nr. 172).

(Zie vergadering van 12 september 2013.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Rog (31289, nr. 169) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Beertema (31289, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (31289, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (31289, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven