15 Brief van het Presidium over de Onderwijsraad

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een advies aan de Onderwijsraad (31007, nr. 30).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te besluiten en de Onderwijsraad een advies te vragen over "Constructieve onderwijspolitiek, bedoelde en onbedoelde effecten van beleid" (follow-up rapport commissie-Dijsselbloem) en over "De positie van het vmbo in de educatieve wedloop", onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven