11 Stemmingen moties Kosten van de bezuiniging op de thuiszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen,

te weten:

  • -de motie-Leijten over het niet laten doorgaan van de bezuinigingen op de thuiszorg zolang de meerkosten niet bekend zijn (23235, nr. 100);

  • -de motie-Agema over het van tafel halen van de bezuiniging op de huishoudelijke hulp (23235, nr. 101);

  • -de motie-Agema over het overnemen van thuiszorgmedewerkers als voor een andere aanbieder wordt gekozen (23235, nr. 102);

  • -de motie-Agema over het niet verplichten van ontslagen medewerkers om hun oude werk op te pakken (23235, nr. 103).

(Zie vergadering van 10 september 2013.)

In stemming komt de motie-Leijten (23235, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (23235, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (23235, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (23235, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven