27 Stemmingen moties Informele Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand/Thieme over een Europees verbod op de bouw van megastallen (21501-32, nr. 733);

  • -de motie-Ouwehand over Europese maatregelen tegen de Faeröer (21501-32, nr. 734).

(Zie vergadering van 18 september 2013.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (21501-32, nr. 733).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 734).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven