4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

- verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33417, nrs. 44 tot en met 47).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven