16 Stemming motie Fiscale verzamelwet 2013

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt over de kantinevrijstelling voor sportverenigingen (33637, nr. 10).

(Zie vergadering van 11 september 2013.)

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om een nota van wijziging, zal er eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 10 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

In stemming komt de motie-Omtzigt (33637, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven