Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333635 nr. 1

33 635 EU-voorstel: Richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236)

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Den Haag, 22 mei 2013

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het voorstel voor een richtlijn over uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers COM (2013) 236 vanwege het politieke belang van de voorstellen.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer