Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 21

21 Stemmingen ouderenmishandeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ouderenmishandeling,

te weten:

  • - de motie-Gerbrands/Agema over kosten voor tijdelijk onderdak voor daders van huiselijk geweld (33000-XVI, nr. 180);

  • - de motie-Gerbrands/Agema over de richtlijn ouderenmishandeling (33000-XVI, nr. 181);

  • - de motie-Gerbrands/Agema over een drie keer hogere straf bij ouderenmishandeling (33000-XVI, nr. 182);

  • - de motie-Wolbert/Voortman over het tegengaan van ouderenmishandeling (33000 XVI, nr. 183);

  • - de motie-Venrooy-van Ark over een meldplicht voor professionals (33000 XVI, nr. 184).

(Zie vergadering van 14 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Venrooy-van Ark (33000-XVI, nr. 184) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Venrooy-van Ark en Agema. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 185, was nr. 184 (33000-XVI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Gerbrands/Agema (33000-XVI, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerbrands/Agema (33000-XVI, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerbrands/Agema (33000-XVI, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wolbert/Voortman (33000-XVI, nr. 183).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Venrooy-van Ark/Agema (33000-XVI, nr. 185, was nr. 184).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV, de PvdA, de SGP en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Wij willen graag een brief ontvangen met het antwoord van de regering over de wijze waarop zij deze moties gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.