Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 183

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 183 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN VOORTMAN

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat mishandeling van ouderen op alle mogelijke manieren moet worden tegengegaan;

tevens van mening dat het al dan niet tegengaan van mishandeling voor niemand een keuze is, maar een morele plicht;

constaterende dat een groot deel van de ouderenmishandeling ontstaat als gevolg van overbelasting van mantelzorgers;

constaterende dat het opsporen en ondersteunen van mantelzorgers een gemeentelijke taak is in het kader van de Wmo, om op deze wijze overbelasting te voorkomen;

van mening dat gemeenten deze taak actief en met zichtbare inzet ter hand moeten nemen, omdat ook overheden een morele plicht hebben, en vrijblijvende beleidskeuzes over mishandeling door mantelzorgers hier niet op zijn plaats zijn;

verzoekt de regering, in de voortgangsrapportages over ouderenmishandeling voortaan per gemeente aan te geven, of er actief en zichtbaar beleid wordt gevoerd in het tegengaan van ouderenmishandeling, zoals actieve opsporing, ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Voortman