Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 16

16 Stemmingen lijst van controversieelverklaringen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversieelverklaringen ( 33285 ).

(Zie vergadering van 5 juni 2012.)

In stemming komt het voorstel van de PVV (stuk nr. 9, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel M.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD en de PVV voor dit voorstel hebben gesteld en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen zodat het is verworpen.

In stemming komt het voorstel van de PVV (stuk nr. 9, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel M.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen zodat het is verworpen.

Ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals zij nu is komen te luiden.

Daartoe wordt besloten.