Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 181

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 181 MOTIE VAN DE LEDEN GERBRANDS EN AGEMA

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de richtlijn ouderenmishandeling nog niet gereed is;

overwegende dat deze richtlijn belangrijke handvatten biedt voor zorgaanbieders, te weten: de meldplicht, de vergewisplicht en de verplichte verklaring omtrent gedrag voor zorgpersoneel en bestuurders;

overwegende dat de richtlijn met het controversieel verklaren van de wetsvoorstellen Beginselenwet AWBZ-zorg en wetsvoorstel CIiëntenrechten Zorg niet binnen afzienbare tijd gereed gemaakt zal gaan worden;

verzoekt de regering, de richtlijn ouderenmishandeling zo spoedig mogelijk gereed te maken en de in deze richtlijn ouderenmishandeling genoemde maatregelen in te voeren als beleid door zorgaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Agema