Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 9

9 Stemmingen Amarantis

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de financiële situatie bij Amarantis,

te weten:

  • - de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieve bestuursmodellen (31524, nr. 137);

  • - de motie-Jasper van Dijk over geen publieke functie voor falende bestuurders (31524, nr. 138);

  • - de motie-Beertema over bestuurders en politici uitsluiten van toezichthoudende functies (31524, nr. 139);

  • - de motie-Klaver over geen onderwijsgeld gebruiken voor aankoop van complexe financiële producten (31524, nr. 140);

  • - de motie-Çelik over geen verder voortgaande schaalvergroting (31524, nr. 141).

(Zie vergadering van 12 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31524, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31524, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (31524, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver (31524, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çelik (31524, nr. 141).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.