Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 14

14 Stemming motie begroting SZW

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012,

te weten:

  • - de motie-Ortega-Martijn/Voordewind over ratificatie van het ILO Verdrag 189 (33000-XV, nr. 60).

(Zie vergadering van 14 december 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.