Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 15

15 Stemmingen moties VSO vogelgriep

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VSO vogelgriep,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over het toezicht door de NVWA op dierenwelzijn (28807, nr. 146);

  • - de motie-Graus over een beter communicatiebeleid (28807, nr. 147);

  • - de motie-Graus over afdoende controle en handhaving tijdens uitbraken van dierziekten (28807, nr. 148).

(Zie vergadering van 13 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28807, nr. 146).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28807, nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (28807, nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.