Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 20

20 Stemmingen Socialezekerheidsweten

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie ( 33162 ).

(Zie vergadering van 13 juni 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks wenst te acht worden tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd.

De voorzitter:

Het blijft aangenomen.