Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 184

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 184 MOTIE VAN HET LID VENROOY-VAN ARK

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de IGZ stelt dat er sprake is van ondermelding als het gaat om ouderenmishandeling;

overwegende dat een meldcode geen oplossing biedt voor ondermelding;

verzoekt de regering, de meldcode ouderenmishandeling te vervangen door een meldplicht voor professionals,

en gaat over tot de orde van de dag.

Venrooy-van Ark